ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស សុខា ណែនាំអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត លើកលែងការបង់កម្រៃសេវាមួយចំនួន និងពន្លឿនការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាល លើការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនពលរដ្ឋ - គេហទំព័រ ព័ត៌មាន RSM Daily News
គេហទំព័រព័ត៌មាន www.rsmdailynews.com /ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Tel: 012602767 /រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ដោយអង្គភាពគេហទំព័រ ព័ត៌មាន RSM Daily News

Breaking

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស សុខា ណែនាំអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត លើកលែងការបង់កម្រៃសេវាមួយចំនួន និងពន្លឿនការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាល លើការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនពលរដ្ឋ

 

No comments:

Post a Comment

Pages