ថ្មរម៉ាបខ្មែរមិនទាន់ក្ម្រុែឆ្កនៃដឹកចេញទៅយួនមួយថ្រាងៃៗប់រយឡាន - គេហទំព័រ ព័ត៌មាន RSM Daily News
គេហទំព័រព័ត៌មាន www.rsmdailynews.com /ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Tel: 012602767 /រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ដោយអង្គភាពគេហទំព័រ ព័ត៌មាន RSM Daily News

Breaking

ថ្មរម៉ាបខ្មែរមិនទាន់ក្ម្រុែឆ្កនៃដឹកចេញទៅយួនមួយថ្រាងៃៗប់រយឡាន

 

ថ្មរម៉ាបខ្មែរមិនទាន់កែឆ្នៃសម្រុកដឹកចេញទៅយួនតាមតាមច្រកត្រពាំងស្រែមួយថ្ងៃៗរាប់រយគ្រឿង

ថ្មរម៉ាបមិនទាន់កែឆ្នៃរបស់សម្រុកដឹកចេញទៅយួនតាមច្រកត្រពាំងស្រែ ឃុំ២ធ្នូ ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ តើហេតុអ្វីមិនកែឆ្នៃនៅស្រុកខ្មែរឲ្យហើយចាំដឹកចេញ បើកែឆ្នៃនៅស្រុកខ្មែរចំណេញការដារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរបានច្រើននាក់។


មួយថ្ងៃៗដឹកចេញថ្មរមិនទាន់កែឆ្នៃរាប់រយ (ពាន់ដុំ)បើបង្កតរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរហើយកែឆ្នៃនោះពលរដ្ឋខ្មែរនិងមានការងារធ្វើច្រើននាក់ណាស់ តើម្តេចបានឲ្យ


នាំចេញវត្ថុធាតុដើមដូច្នេះ៕

No comments:

Post a Comment

Pages